Een beschrijving van Bitcoin


Elektronisch ruilmiddel

Gulden en EUro
Bitcoin is een vorm van elektronisch geld waarmee uitwisseling mogelijk is zonder tussenkomst van een centrale (financiële) instelling of verstrekker zoals een bank of overheid. Bitcoin is in tegenstelling tot de euro decentraal georganiseerd. Het Bitcoin systeem is eigendom van iedereen die het gebruikt. Het is, net als regulier geld zoals euro’s en Amerikaanse dollars, een vorm van fiduciair geld.

Fiduciair geld is geld dat aanvaard wordt doordat men vertrouwen heeft in degene die het in omloop heeft gebracht en de schaarste ervan. De waarde die op het geld staat, de nominale waarde, is aanzienlijk hoger dan de waarde van het materiaal waarvan het is gemaakt of die het vertegenwoordigt, de intrinsieke waarde (zoals goud en zilver). Fiduciair geld ontleent daarmee haar waarde aan het vertrouwen onder gebruikers dat er goederen en diensten mee gekocht kunnen worden. Bitcoins worden, in tegenstelling tot de meeste valuta, niet in omloop gebracht door toedoen van één centrale instantie of computer maar decentraal door de gebruikers van het netwerk.

Valuta

Een valuta is een officieel geldig betaalmiddel van een land, vaak in de vorm van geld of giraal geld. Voorbeelden van belangrijke valuta’s zijn de euro en de Amerikaanse dollar. Naast deze wettige valuta bestaan er verschillende alternatieve valuta. Alternatieve valuta kunnen worden gemaakt door bedrijven en particulieren of ontstaan wanneer mensen bepaalde handelsartikelen als valuta accepteren. Denk bijvoorbeeld aan lokale ruileconomieën zoals “crownies” die jongeren ontvangen voor het inzamelen van kerstbomen en vuurwerkafval of de ruilhandel in sigaretten in gevangenissen. De crownies en sigaretten uit deze voorbeelden kunnen als betaalmiddel worden gezien.

Bitcoin is het meest gebruikte betaalmiddel van alle alternatieve valuta ter wereld. Het is echter geen wettig betaalmiddel. Een wettig betaalmiddel is volgens het Nederlandse ministerie van Financiën een middel waarmee u kunt betalen, zoals geld, pinpas en chipknip. Het is een door de overheid aangewezen geldsoort die als betaalmiddel niet mag worden geweigerd. In Nederland zijn bankbiljetten onbeperkt wettige betaalmiddelen en muntgeld is dat tot een bepaald bedrag.

Giraal geld is geen wettig betaalmiddel maar wordt wel als betaling aanvaard. Giraal geld is een vorm van elektronisch geld. Dit is geld dat volledig elektronisch wordt uitgewisseld. Meestal wordt hierbij gebruik gemaakt van computernetwerken zoals het internet. Net als giraal geld is Bitcoin geen tastbaar (chartaal) geld maar reflecteert het uitwisselbare koopkrachtposities, die omgezet kunnen worden in goederen of geld.

Munteenheid

Bitcoins zijn de valuta-eenheden van Bitcoin waarmee transacties of betalingen kunnen worden gedaan. De Bitcoin valutacode is BTC, zoals EUR en USD voor euro’s en Amerikaanse dollars. Van Bitcoins wordt de waarde bepaald door schaarste en het vertrouwen van gebruikers dat het een stabiele munt is en er roerende en onroerende goederen of diensten mee kunnen worden gekocht.

U bewaart uw Bitcoins in een digitale portemonnee.
LinkedIn Twitter Facebook Google Reddit Email