Meer over Bitcoin


Waar komt Bitcoin vandaan?

Oorsprong
Bitcoin is een experiment, ontwikkeld door wetenschappers, studenten en cryptografie specialisten en wordt nog altijd doorontwikkeld en gecontroleerd door een groot aantal mensen. Bitcoin is in feite niets meer dan een zeer slim bedacht computerprogramma. In 2008 werd het concept beschreven in een wetenschappelijk artikel en in januari van 2009 is de software voor het eerst beschikbaar gesteld op het internet via een aankondiging op een discussieforum voor cryptografen. Deze eerste versie is ontwikkeld door een anonieme uitvinder, of groep van uitvinders, met het pseudoniem 'Satoshi Nakamoto'. Deze naam komt erg veel voor in Japan en is te vergelijken met de naam 'Jan Jansen' in Nederland. Sindsdien is er een groeiend aantal professionele ontwikkelaars die de software onderhouden, verbeteren en controleren.

Waarom is Bitcoin gemaakt?

Aangezien niemand weet wie de uitvinder is of wie de uitvinders zijn, is niet precies bekend wat de beweegredenen waren om Bitcoin te maken. Wel zijn er hints in de software gevonden. Zo is er in de software een verwijzing te vinden naar een krantenbericht van 3 januari 2009. De kop van het artikel bericht over het geven van een tweede ronde financiële steun aan banken om te voorkomen dat deze zouden omvallen. Ontwikkelaars die, uitsluitend per email of discussiefora contact met Satoshi hadden geven aan dat hij of zij altijd een professionele en wetenschappelijke indruk maakte. Aan de discussies, die tijdens het ontstaan van Bitcoin online zijn gevoerd, is te zien dat de ontwikkeling uit interesse en wetenschappelijk oogpunt als experiment is ontstaan.

Hoe is het huidige Bitcoin ecosysteem hieruit ontstaan?

Nadat het Bitcoin programma op internet werd vrijgegeven deden verschillende mensen mee aan het expiriment. In het eerste jaar werd het gebruikt door weinig mensen en groeide het netwerk nauwelijks. Nieuwe gebruikers begrepen niet wat het was door gebrekkige documentatie en gebruikers verloren interesse na verloop van tijd. Wel bewees het systeem langzaam dat het uitwisselen van Bitcoins werkte. Een initiatiefnemer wilde de waarde van een Bitcoin bepalen en de prijs van een Bitcoin werd vastgesteld op basis van een schatting van de te betalen electriciteitskosten voor het gebruik van de software.

Begin 2010 werd de eerste Bitcoin markt gelanceerd waar Bitcoins gekocht en verkocht konden worden met regulier geld. Pas in de zomer van dat jaar nam het aantal gebruikers toe nadat een nieuwe versie van de software beschikbaar kwam en in media over technologie aandacht kreeg. Kort daarna opende Mt Gox, een nieuwe Bitcoin markt, haar deuren. In oktober van 2010 begon de prijs, een paar cent per Bitcoin, te stijgen en in november bestond de Bitcoin economie uit een miljoen Amerikaanse dollars, destijds 50 dollarcent per Bitcoin.

Hierna werd Bitcoin vaker genoemd op websites en werden in diverse landen wisselmarkten geopend. Na een publicatie in Time magazine groeide het aantal gebruikers en de waarde korte tijd exponentieel. Kort na deze piek werd grootste Markt, MT Gox, overgenomen door hackers en werden 60.000 Bitcoins gestolen. Hierop stortte de waarde van Bitcoin kort in tot één dollarcent.

Hierna volgde een langzame comeback die werd getemperd door een laag vertrouwen, Bitcoin diefstallen en negatieve artikelen over drugs die met Bitcoin werden gekocht. Na verloop van tijd werden langzaam nieuwe diensten aangeboden rond het Bitcoin netwerk, voor het doen van betalingen, het veilig bewaren van Bitcoins en winkels waar goederen konden worden betaald met Bitcoins. Eind 2012 ging in Frankrijk de eerste Bitcoin markt online met een officiële bankstatus en accepteerden de eerste grote spelers Bitcoin betalingen. Een groot aantal berichtgevingen over Bitcoin in de reguliere media, hoge belastingen op spaargeld en aanhoudende onvrede over banken voerden hierna de prijs sterk op.

Wat is Bitcoin?

Bitcoin is in principe een netwerk of community van miljoenen mensen die met elkaar de overeenstemming hebben elkaar met Bitcoins te betalen. Ook zijn er inmiddels honderdduizenden bedrijven aangesloten op het netwerk die Bitcoins accepteren en hun producten of diensten in ruil hiervoor leveren. Dit lijkt op alternatieve muntsoorten zoals de regionale valuta De Gelre. Het verschil is dat Bitcoin niet één centrale eigenaar of uitgever kent maar echt van iedereen is die deelneemt.
De deelnemers van het netwerk houden samen continu een globale grootboekrekening bij. Dit doen ze door de Bitcoin software te gebruiken op hun computers of mobiele telefoons. Door in de grootboekrekening transacties te registreren kunnen ze elkaar zeer snel, buitengewoon goedkoop en buitengewoon veilig betalen.
Naast het gebruik van Bitcoin als betaalmiddel biedt deze moderne techniek veel voordelen en mogelijkheden voor innovatie in de financiële sector die vroeger onmogelijk waren. Doordat Bitcoin niet van banken of de overheid is maar van iedereen die deelneemt wordt geld in de vorm van Bitcoin voortaan democratisch en apolitiek.

Wat is een Bitcoin?

Een Bitcoin is het best te vergelijken met een digitale munt. Het is echter geen munt van nikkel of zilver maar een unieke reeks cijfers en getallen. Het bijzondere is dat de Bitcoin niet vervalst kan worden of kapot kan gaan. Dit in tegenstelling met normaal geld zoals de euro. Bitcoins bestaan op een groot netwerk van computers die constant (cryptografische) rekensommen uitvoeren om ervoor te zorgen dat alle Bitcoins onveranderlijk en veilig zijn opgeborgen in het netwerk. Iedere Bitcoin in het netwerk heeft een wachtwoord die alleen de eigenaar in bezit heeft. Met het wachtwoord kan de eigenaar zijn Bitcoin(s) gebruiken door te betalen, over te maken of te verzilveren. Dit betalen met Bitcoin lijkt veel op het versturen van een email waarin een wachtwoord staat. Met het wachtwoord kan de ontvanger bij de verkregen Bitcoins.Net als euro's kunnen bitcoins worden verdeelt in kleinere eenheden. Vergelijk het maar met euro's die je opsplitst in centen. Bitcoins kun je ook opdelen. Tot wel 8 cijfers achter de komma.

Lees een beschrijving van Bitcoin.
LinkedIn Twitter Facebook Google Reddit Email