Risico's


Bitcoins bewaren en gebruiken

Het grootste risico die het gebruiken van Bitcoin met zich meebrengt is hetzelfde als met bijvoorbeeld geld of goud dat u zelf wilt bewaren. Het bewaren van (grote hoeveelheden) Bitcoins trekt de aandacht van dieven. De manier waarop Bitcoins worden gestolen is echter anders dan met euro's of goud. De meeste diefstallen van Bitcoins gebeuren door middel van computerkraken door hackers op onvoldoende beveiligde computers. Dit kan door in te breken op computers, inloggegevens te bemachtigen of met virussen of andere kwaadaardige software die stiekum wordt geïnstalleerd. Om Bitcoins veilig te bewaren zijn dan ook enkele voorzorgsmaatregelen nodig.

Vooral websites waarop grote hoeveelheden Bitcoins bewaard worden zijn sinds de prijstoename per Bitcoin doelwit van digitale diefstallen. U kunt hierbij denken aan websites die wallet diensten aanbieden voor veel verschillende gebruikers of websites voor het kopen en verkopen van Bitcoins, zogenaamde wisselmarkten.

Wanneer u Bitcoins verstuurt naar een persoon of bedrijf is de transactie onomkeerbaar. In tegenstelling tot bijvoorbeeld aankopen met uw creditcard. Bitcoin zelf biedt geen verzekering voor het in gebreke blijven van de tegenpartij. Vergelijk het met een aankoop via marktplaats waarbij de andere partij gemaakte afspraken niet nakomt. Bij een geschil kunt u niet rekenen op het terugvallen op juridische sancties, zoals dat bij een wettig betaalmiddel wel het geval is.

Technische risico's

De Bitcoin software is relatief nieuw. Ondanks dat er door een grote groep ontwikkelaars dagelijks wordt gezocht naar eventuele fouten in het systeem kan niet worden uitgesloten dat er in de toekomst problemen ontstaan met de veiligheid en schaalbaarheid van de software. Het is bijvoorbeeld nog nooit mogelijk geweest te testen hoe het Bitcoin netwerk zich gedraagt bij zeer grote hoeveelheden transacties. Een voorbeeld is de storing in maart van dit jaar. De Bitcoin ontwikkelaars hebben deze storing echter zeer effectief en snel verholpen. De fout is vrijwel direct gesignaleerd en binnen enkele uren is de oplossing binnen de Bitcoin community verspreid.

Tot op heden is de veiligheid van het Bitcoin systeem, na jaren, nog nooit in het geding geweest en zijn er alleen problemen ontstaan door onzorgvuldig gebruik en doordat gebruikers of websites wachtwoorden onvoldoende veilig hadden opgeslagen.

Overheden en banken

Het feit dat met Bitcoin anoniem transacties uitgevoerd kunnen worden en u virtueel geld kunt bewaren maakt het voor overheden lastig te controleren hoeveel u bezit en waarvoor u uw digitale geld gebruikt. Dit maakt het kopen van illegale goederen, belastingontduiking en bijvoorbeeld het witwassen van geld in principe makkelijker. Het is mogelijk dat de overheid in de toekomst het gebruik van Bitcoin aan banden legt. In dit scenario is het onzeker wat de invloed hiervan zal zijn op de waarde van uw Bitcoins.

Banken en andere financiële dienstverleners zoals creditcard maatschappijen, paypal en Western Union verdienen veel geld met rekenen van, relatief hoge, kosten voor geldtransacties. Bitcoin vormt een bedreiging voor de businessmodellen waarop deze bedrijven zijn gebaseerd. Het is denkbaar dat deze bedrijven hun lobby inzetten om het gebruik van Bitcoin te ontmoedingen. Bijvoorbeeld door lastercampagnes op te zetten of de politiek te beïnvloeden. Twee Bitcoin wisselmarkten zijn inmiddels door toedoen van banken gesloten (bitfloor en bitcoin-24).

De koers

De waarde van Bitcoins fluctueert sterk. Het is niet ongewoon dat op één dag de koers meer dan tien euro omhoog of omlaag schiet. Hierdoor is het risocovol Bitcoin te gebruiken om te sparen of voor zakelijke transacties in te zetten. Op de langere termijn is Bitcoin tot nu toe meer waard geworden.

Het is een expiriment

Na het ontstaan van Bitcoin is het gelanceerd als experiment. Grote koersschommelingen, Bitcoin diefstallen bij online dienstverleners en oplichterspraktijken zijn aan de orde van de dag. Dit maakt Bitcoin geen minder goede valuta. Immers, wanneer een bank wordt beroofd of mensen worden opgelicht wordt ook niet de euro als schuldige aangewezen. Met Bitcoin moet u, net als met cash geld of andere waardevolle (handels)goederen, voorzichtig omspringen. Zeker gezien de prille volwassenheid waarin de middelen om Bitcoin te gebruiken verkeren. De toekomst van Bitcoin ziet er ondanks de risico's erg rooskleurig uit. Vooral voor u.

Ondanks deze risico's is het leerzaam en leuk om met een (klein) aantal Bitcoins aan de slag te gaan.
LinkedIn Twitter Facebook Google Reddit Email