Is Bitcoin veilig?


Verschillende kenmerken van het Bitcoin systeem zorgen ervoor dat het fundament onder Bitcoin veilig en robuust is.

Open source

Veiligheid
De Bitcoin software wordt ontwikkeld door vrijwilligers en is vrijelijk beschikbaar voor iedereen die het wil inzien of wil aanvullen. Hierdoor ontstaat veel discussie over aanpassingen en worden coderegels in overeenstemming met de betrokkenen toegevoegd en aangepast. Doordat diverse cryptografiespecialisten en andere beveiligingsexperts meewerken aan de broncode worden veiligheidsrisico's nog voordat de software wordt uitgebracht in de regel ondervangen.

Decentraal

Bitcoin werkt volgens Peer to Peer (of kort P2P) regels. Een peer is hier geen vrucht maar het engelse woord voor 'gelijke'. Mensen die met Bitcoin software het Bitcoin netwerk gebruiken kunnen door P2P rechtstreeks met elkaar communiceren en niet via één centrale computer. Gebruikers kopiëren hiertoe alle data in het Bitcoin Netwerk naar hun eigen computer, waar er niet zomaar mee gerommeld kan worden door kwaadwillenden. Hierdoor ontstaan vele kopies. Transacties tussen twee gebruikers kunnen zo op de computers van de gebruikers zelf én met computers in het newerk gecontroleerd worden op authenticiteit.

Doordat er geen centrale computer bestaat waar alle gebruikers van afhankelijk zijn, maar er duizenden kopies zijn met alle data, is er niet één zwakke plek in het netwerk aan te wijzen. Dit maakt Bitcoin erg veilig en robuust. Immers als er op één computer wordt gerommeld met de transacties of de Bitcoins, dan zullen alle andere computers, die dan een afwijkende kopie hebben, dit niet accepteren.

Deze decentrale manier waarop de Bitcoin database wordt gecontroleerd door de gebruikers zelf gaat hierbij uit van de meerderheid. Een kwaadwillende moet dus meer dan 50% van alle kopies, bij mensen thuis, veranderen om fraude te kunnen plegen. Een onmogelijke taak met zoveel aangesloten computers. Het Bitcoin netwerk vormt namelijk, als geheel, de allergrootste supercomputer ter wereld. Tevens kan Bitcoin door het decentrale systeem niet worden uitgeschakeld. Indien één computer uit het netwerk uitvalt zijn er nog vele andere computers (peers) die doorgaan met de juiste kopie.

Proof of work

Door 'Proof of work' te leveren tonen computers in het netwerk aan elkaar dat ze tijd nodig hebben gehad om een verificatie of controle uit te voeren. Dit werkt met antwoorden op cryptografische puzzels. De Bitcoin computers in het netwerk werken continu aan antwoorden op ingewikkelde (wiskundige) puzzels. De computer in het netwerk die als eerste het antwoord weet te vinden op de onderhanden puzzel 'wint' en verspreid het antwoord op de puzzel in het netwerk. Het antwoord op de puzzel kunnen de andere computers in het netwerk wel heel snel controleren. Wanneer het antwoord klopt constateren de computers in het netwerk dat ze hebben verloren en beginnen ze aan de volgende puzzel. Elke paar minuten wordt zo een nieuwe puzzel gegenereerd wanneer de vorige puzzel is opgelost. Met de oplossing is bewezen dat er inspanning is verricht en tijd voorbij is gegaan om tot de oplossing te komen. Het antwoord op de voorgaande puzzel bepaalt de opdracht in de volgende puzzel, waardoor alle oplossingen onlosmakelijk aan elkaar zijn verbonden in een lange reeks.

Bitcoin transacties worden gebundeld (in zogenaamde blokken) en verbonden met de antwoordenreeks. Op deze manier worden ze als het ware 'begraven' onder de reeks met antwoorden. Door dit 'begraven' van transacties onder uitkomsten van ingewikkelde wiskundesommen kunnen kwaadwillenden gedane transacties niet manipuleren. Het wijzigen van bijvoorbeeld de grootte of de ontvanger van een Bitcoin transactie vereist het opnieuw uitrekenen van alle puzzels nadat de transactie is gedaan.

Omdat het opnieuw vinden van de antwoorden veel langer duurt dan dat het netwerk nieuwe opgeloste puzzels aan de reeks toevoegt is frauderen praktische niet mogelijk. Er bestaat namelijk geen computer die sneller is dan alle computers in het netwerk. Laat staan dat er een computer is die na een transactiefraude ook eerst alle oude puzzels opnieuw kan oplossen. Wanneer de transacties eenmaal zijn ondergeneeuwd onder 'Proof of work' zijn ze hierdoor onomkeerbaar ofwel, geverifieerd. Naarmate computers sneller worden en makkelijker tot de oplossingen van de puzzels kunnen komen wordt de moeilijkheidsgraad automatisch opgevoerd. De Bitcoin software controleert dit door te meten hoe snel de oplossingen worden verspreid en past de moeilijkheidsgraad aan indien nodig.

Het beste bewijs voor de veiligheid van Bitcoin is het feit dat deze Bitcoin regels er tot op de dag van vandaag voor hebben gezorgd dat er geen frauduleuze betalingen zijn voorgekomen. Hierdoor is het netwerk als veilig aan te wijzen maar zitten en nog wel risico's aan het onveilig gebruik ervan.
LinkedIn Twitter Facebook Google Reddit Email