Wat maakt een bitcoin waardevol?


De waarde van Bitcoins wordt bepaald door de gebruikers. De marktprijs van een Bitcoin, omgerekend naar euro's, hangt af van de prijs die ervoor wordt betaald. Het is voor veel nieuwe gebruikers van Bitcoin lastig te begrijpen waarom iemand geld zou willen betalen voor een digitale munt. Vandaar eerst het antwoord op de volgende vraag:

Zijn Bitcoins echt geld?

Waarde
Volgens Aristoteles kan iets pas als geld worden beschouwd als het voldoet aan vier eigenschappen: draagbaarheid, duurzaamheid, deelbaarheid en intrinsieke waarde. We lopen ze even langs.
  • Draagbaarheid: U kunt Bitcoins overal direct gebruiken waar toegang is tot het internet. Met Bitcoin kunt u, zonder tussenkomst van derden zoals banken, binnen enkele minuten wereldwijd geld overhandigen aan iemand anders. Hierdoor is Bitcoin de meest overdraagbare geldvorm ter wereld. Wanneer er geen internetverbinding in de buurt is kunt u uw Bitcoins gebruiken door het wachtwoord van (een deel van) uw Bitcoins te overhandigen.
  • Duurzaamheid: Bitcoin bestaat overal op het internet in een groot computernetwerk. Alle Bitcoins zitten in dit netwerk 'in de cloud'. Om Bitcoin uit te schakelen moet het gehele internet wereldwijd uit worden gezet. Om het te vernietigen moeten alle computers met Bitcoin software ter wereld vernietigd worden. Dit is onmogelijk. De Bitcoins zelf kunnen niet worden vervalst of verwijderd uit het netwerk. Hiervoor zorgen de computers uit het netwerk, waarmee Bitcoin een duurzame geldvorm is.
  • Deelbaarheid: Bitcoin is beter deelbaar dan de Euro. Het is onmogelijk om iets te verkopen voor minder dan één cent, aangezien een eurocent munt niet verder deelbaar is. Bitcoins kunnen tot 8 decimalen achter de komma worden gedeeld ofwel 0.00000001. Theoretisch kun je dus iets kopen of verkopen van omgerekend € 0.000000001. Bitcoin is dus voldoende deelbaar.
  • Intrinsieke waarde: Dit is voor veel mensen de meest lastige eigenschap van Bitcoin om te begrijpen. De intrinsieke waarde van Bitcoin wordt namelijk ontleend aan de superieure eigenschappen van het digitale geld ten opzichte van euro's of bijvoorbeeld goud. Bitcoin maakt het mogelijk om in minuten waarde wereldwijd over te dragen tegen zeer lage kosten. Daarbij kan het niet worden vervalst zoals bankbiljetten en devalueert de waarde niet. Integendeel, Bitcoins zijn onderhevig aan deflatie omdat er een beperkt aantal in omloop zijn en er niet meer bij komen dan in het systeem is vastgesteld. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de aan inflatie onderhevige euro's, waarvan er dagelijks meer worden bijgedrukt en digitaal worden gegenereerd. Hierdoor worden uw euro's langzaam steeds minder waard en kunt uvoor één euro steeds minder kopen.

    Een andere eigenschap die de intrinsieke waarde van Bitcoins bepaald is vrij modern. Het is iets wat de afgelopen jaren steeds schaarser is geworden en een groeiende behoefte kent, namelijk privacy. Privacy van u als persoon is met de komst van internet belangrijker geworden dan ooit. Er komen gegevens per ongeluk op straat te liggen en regelmatig wordt de privacy geschonden. Dat privacy ten aanzien van geld belangrijk is wordt langzaam duidelijk. Overheden overwegen beslag te leggen op het spaargeld van burgers en rijke mensen komen jaarlijks ongewenst in het tijdschrift Quote terecht, wat dieven aantrekt. Uw Bitcoins kunnen niet door de overheid en banken worden afgenomen doordat, mits zorgvuldig gebruikt, uw persoonsgegevens niet herleidbaar zijn tot uw Bitcoins. Bitcoin heeft door haar anonieme karakter in combinatie met de hoge transporteerbaarheid dus een toenemende intrinsieke waarde.
Zoals u ziet voldoet Bitcoin aan de vier karakteristieken van Aristoteles's definitie van geld en is Bitcoin dus een echte vorm van geld en als zodanig te gebruiken. Dit maakt Bitcoins waardevol.

Vraag en aanbod

Aangezien Bitcoin wordt beschouwd als geld heeft het waarde. Steeds meer mensen gebruiken het en bedrijven zijn enthousiast over de voordelen ervan. In de vroege expirimentele fase werd de waarde van een Bitcoin bepaald op basis van de energiekosten die gemaakt werden om het Bitcoin netwerk in stand te houden. Tegenwoordig wordt de prijs bepaald door de waarde die handelaren toekennen aan Bitcoins, door middel van vraag en aanbod op wisselmarkten.

Vertrouwen

Een belangrijke voorwaarde om geld met een gerust hart te gebruiken is echter vertrouwen. Het vertrouwen in Bitcoin neemt sterk toe sinds haar ontstaan in 2009. Dagelijks gebruiken meer en meer mensen Bitcoin, naast euro's, en accepteren nieuwe winkeliers Bitcoin betalingen. Het vertrouwen is onder andere te zien aan de totale waarde van Bitcoin in euro's ofwel de marktkapitalisatie. Het percentage Bitcoins dat wordt gebruikt in transacties geeft een indicatie van het gebruik en draagt eveneens bij aan het vertrouwen. Momenteel is de marktkapitalisatie meer dan 750 duizend euro en het transactievolume groeiende.

Lees ook over de risico's van het gebruik van Bitcoin.
LinkedIn Twitter Facebook Google Reddit Email