Bitcoin in de toekomst


Ongekende mogelijkheden

De toekomst van Bitcoin
De Bitcoin techniek herbergt veel verschillende mogelijkheden die momenteel nog niet worden gebruikt. De techniek is voorbereid op een toekomst waarbij diensten van pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en banken in handen komen van burgers.

De voorbeelden die hieronder worden gegeven zijn toepassingen en mogelijkheden van het Bitcoin systeem die in de basisregels, het protocol, van Bitcoin beschikbaar zijn. Het is dus realistisch dat de Bitcoin technologie hiermee in de toekomst wordt uitgerust. De mogelijkheden wachten alleen nog op ontwikkelaars die in staat zijn om deze functies aan Bitcoin toe te voegen.

Microtransacties

Bitcoin biedt de mogelijkheid om microtransacties gratis uit te voeren. Momenteel is het mogelijk Bitcoins gratis te verzenden maar over enkele jaren zullen transacties van bijvoorbeeld een paar cent een vereiste worden terwijl betalingen vlot kunnen worden uitgevoerd. Voor microtransacties is een cent transactiekosten echter veel te hoog. In het Bitcoin systeem is hiervoor een oplossing voorbereid. In de toekomst kunnen personen microbetalingen uitvoeren zonder het Bitcoin netwerk te belasten en dus zonder honorarium.

Een toepassing van microtransacties is te vinden in het lezen van uw krant op een tablet. Door per artikel een paar cent automatisch in rekening te brengen kunnen kranten, maar ook tijdschriften, hun content voortaan tegen betaling aanbieden, zonder dat u als lezer een abonnement hoeft af te sluiten. U hoeft dus enkel te betalen voor de content die u leest. Dit neemt een belangrijke drempel weg in het verdienmodel van diverse media.
Een andere denkbare toepassing is om van iedere internetverbinding bij mensen thuis een betaalde hotspot te maken. Door de software in routers uit te breiden met Bitcoin software kan iedereen zijn of haar wifi internetverbinding aan het publiek aanbieden, in ruil voor paar cent per megabyte dataverkeer. Bijvoorbeeld wanneer er toch niemand thuis is. Op deze manier kunt u als Bitcoin gebruiker overal het internet gebruiken waar mensen hun verbinding delen, zonder afhankelijk te zijn van telefoonnetwerken. Vooral in het buitenland kan dit u veel besparing en gemak opleveren.

Conflictbemiddeling

In het geval van een geschil (arbitrage) is het mogelijk met Bitcoin technologie de bemiddeling te faciliteren. Met conflictbemiddeling is er in geval van een geschil een derde partij betrokken om de transactie te beoordelen. Bijvoorbeeld bij een aankoop via marktplaats. Als iemand u iets verkoopt maar de aankoop blijkt achteraf nep of defect dan biedt conflictbemiddeling een uitkomst. Op basis van uw oordeel en dat van de bemiddelaar wordt uw betaling ingetrokken en de koop ongedaan gemaakt. De oplichterspraktijken die dagelijks voorkomen en problemen met betaaloplossingen zoals PayPal behoren hiermee tot het verleden. Bij grote bedragen is een notaris geschikt als bemiddelaar die via het Bitcoin netwerk oordeelt over de transactie. In het geval van digitaal verifieërbare transacties kan de bemiddeling ook worden uitgevoerd door een computerprogramma.

Geautomatiseerde bemiddeling

De bemiddelingstechnologie biedt naast het bemiddelen bij conflicten ook andere functionaliteit, zoals bij het uitkeren van erfenissen. Wanneer iemand bijvoorbeeld komt te overlijden kan een computerprogramma aan de hand van een overlijdensregister volautomatisch een erfenis effectueren die in het Bitcoin netwerk is opgeslagen.

Het (automatisch) nakomen van financiële contractuele afspraken behoort eveneens tot de mogelijkheden. Het Bitcoin netwerk kan automatisch geparkeerd geld overmaken wanneer is voldaan aan (controleerbare) contractvoorwaarden. Dit is toepasbaar voor het uitkeren van verzekeringen of bijvoorbeeld gewonnen weddenschappen. Zonder dat voorwaarden tussentijds aangepast kunnen worden door een derde partij.

Vertraagde betalingen

Bitcoin biedt de mogelijkheden voor voorwaardige vertraagde betalingen. Dit zijn betalingen die pas worden uitgevoerd wanneer aan vooraf gedefinieerde eisen wordt voldaan. Het biedt dus een verzekering of assurantie dat uw geld pas daadwerkelijk wordt overgemaakt naar de ontvanger als aan de voorwaarden wordt voldaan.
Dit is bruikbaar voor fondsenwerving of crowdfunding. Wanneer u investeert in een project wordt uw betaling opgenomen in het Bitcoin netwerk. Echter de uitbetaling vindt pas plaats wanneer het doel van de fondsenwerving is bereikt. Als het doel niet wordt bereikt, krijgt u automatisch uw gepande geld terug. In combinatie met de bemiddelingsmogelijkheden kunnen ook de resultaten van het project worden betrokken bij de voorwaarden. Hiermee kunt u dus veilig investeren in projecten van mensen die u niet kent, terwijl u bent verzekerd dat uw investering leidt tot het beoogde projectresultaat.

Eigendomsoverdracht

In Bitcoin is de mogelijkheid om eigendomsrechten over te dragen ingebouwd. Met deze technologie kunt u het eigendom van fysieke goederen (tijdelijk) overdragen. Bijvoorbeeld het eigendom of gebruiksrecht van een mobiele telefoon of een laptop. Door in een Bitcoin transactie informatie over het eigendom van een object te versleutelen kan, zonder het risico van fraude, het eigendomsrecht worden overgedragen. Wanneer de technologie in de goederen het Bitcoin netwerk kan benaderen, kan automatisch worden geverifiëerd of de gebruiker het eigendomsrecht heeft en kan de werking zich daarop aanpassen. Een geleasde mobiele telefoon of laptop kan zich bijvoorbeeld automatisch uitschakelen indien niet is betaald voor het gebruik. Dit biedt een veilige manier om uw spullen te beschermen in het geval van diefstal. Eenvoudig door het budget voor het gebruik van uw apparaat terug te vorderen.

Toepassingen van deze techniek kunnen bijvoorbeeld worden gevonden in de verhuurbranche. Het is mogelijk om een huurauto te laten verifiëren of de bestuurder van een huurauto nog binnen de contractperiode van de auto zit. Deze gegevens kunnen in het Bitcoin netwerk veilig worden opgeslagen. Zo heeft u met een druk op de knop (het betalen met uw wallet) direct beschikking over een auto. Indien de gebruikstermijn is verstreken kan de auto belemmeren dat de auto start via de startonderbreker. Andere toepassingen zijn te bedenken voor de toegang tot bankkluizen of opslagruimte. Zodra is betaald voor (de verlenging van) het gebruik, wordt automatisch de toegang verschaft, vrijwel meteen.

Naast eigendomsoverdracht voor fysieke goederen is het ook bruikbaar voor niet fysieke zaken zoals het bezit van aandelen in een bedrijf.

Lenen

Als Bitcoin gebruiker kunt u in de toekomst geld sturen naar fondsen die bestaan in het Bitcoin netwerk. Iemand die aan de polisvoorwaarden van het fonds voldoet kan vervolgens geld claimen, mits hij of zij daar recht op heeft. Het fonds in het Bitcoin netwerk kan in de databases van autoriteiten, zoals open data van de overheid, verifiëren dat de claim aan de regels voldoet en het betreffende bedrag uitkeren. Dit is bruikbare technologie voor bijvoorbeeld investeringsfondsen en pensioenen.

Een voorbeeld is een investeringsfonds ten behoeve van het verstrekken van leningen aan derden. U kunt een deel van uw vermogen, als kredietverstrekker, investeren in een Bitcoin investeringsfonds. In dit fonds wordt met investeringen van u en andere vermogenden veel geld verzameld. Mensen die een lening nodig hebben kunnen vervolgens dit fonds aanspreken. Het fonds in het Bitcoin netwerk kan controleren of iemand voldoet aan de vereisten en al dan niet uitkeren. Hiervoor moet door de lener wel worden voldaan aan de voorwaarden die vastgesteld zijn in de polis van het fonds. Dit kan het Bitcoin fonds controleren. Bijvoorbeeld door de identiteit te controleren bij de basisadministratie van de overheid en de kredietwaardigheid van de lener bij het CKI van de BKR. Het overschot of de rente uit de terugbetalingen van de lener vormt de winst voor u als kredietverstrekker.

Pensioenen met Bitcoin

Tot slot een voorbeeld van een pensioenfonds van en voor burgers. Stel er zijn verschillende pensioenfondsen in het Bitcoin netwerk beschikbaar. U kiest (samen met vele andere mensen) op basis van de polisvoorwaarden een voor u aantrekkelijk pensioenfonds en iedereen betaalt maandelijks de vastgestelde bijdrage. Alle betalingen worden in het Bitcoin netwerk bewaard in het fonds. Wanneer u boven de in de polis afgesproken pensioenleeftijd komt kan het Bitcoin-fonds dit zien in de gegevens van de overheid en controleren of u netjes heeft betaald. Op basis van deze controle kan het fonds vervolgens, automatisch, maandelijks uw pensioen uitkeren. De polisregels kunnen niet gedurende de looptijd worden aangepast.

Met Bitcoin zijn deze en andere financiële diensten in de toekomst mogelijk, zonder invloed van banken en verzekeraars zoals we dat nu kennen. Met deze techniek is het denkbaar dat u zélf uw investeringsfonds op kunt stellen, enkel door het vaststellen van de polisvoorwaarden, bijvoorbeeld van uw eigen pensioenfonds waaraan iedereen mee kan doen. Op basis van deze fundamenten kunnen zelfs decentrale aandelenbeursen, zoals de AEX, worden ontwikkeld. Volledig verifieerbaar en veilig, van en voor iedereen. bron (engelstalige video).

Sociologische gevolgen

Naast alle denkbare diensten en producten rond Bitcoin zijn er in de toekomst sociologische gevolgen te verwachten van de Bitcoin economie. In Nederland hebben we het geluk te beschikken over allerlei financiële mogelijkheden. Zo kunnen we bankieren, financiëringen krijgen en bijvoorbeeld elektronisch betalen. Deze mogelijkheden zijn echter wereldwijd voor maar weinig mensen beschikbaar. In de wereld behoren wij tot de c.a. 1 miljard mensen die over deze financiële mogelijkheden beschikken. De overige 6 miljard mensen leven bijvoorbeeld in cash-only samenlevingen, zijn financiëel niet vrij door een communistische overheid of gaan gebukt onder (hyper)inflatie. Deze mensen zijn doorgaans bankloos, kunnen geen geld lenen of investeren en hebben bijvoorbeeld geen toegang tot een creditcard of Paypal als betaalmiddel. De meeste financiële instellingen, zoals banken en creditcard maatschappijen, sluiten namelijk burgers uit heel erg veel landen buiten. De financiële diensten worden niet beschikbaar gesteld voor de mensen uit deze onderklasse. Het gevolg is dat heel veel mensen verbannen zijn van de wereldhandel. Het is deze ongelijkheid die het onmogelijk voor ze maakt om een leven van armoede te ontstijgen.

Met Bitcoin krijgen veel van deze mensen de kans om deel te nemen aan het door het westen gedomineerde kapitalistische systeem. Er gaan vele deuren open, bijvoorbeeld om een bedrijfje te starten met een klein krediet of een lening uit het buitenland. De mogelijkheid ontstaat, voor iedereen met een (mobiele) telefoonverbinding, om te beginnen met wereldwijde handel, zonder censuur vanuit de politiek, de bancaire sector of andere financiële instellingen. Dit gaat veel veranderingen voor miljarden mensen met zich meebrengen.
LinkedIn Twitter Facebook Google Reddit Email